عنوان مرکز رشد : مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

ریاست مرکز : دکتر برومند صلاحی

تلفن : 33521943- 045

فکس : 33521942- 045

آدرس الکترونیکی : www.uma.ac.ir/roshd

آدرس پست الکترونیکی: ardabilatic@gmail.com

تاریخ تاسیس : 12/12/1393

آدرس پستی : اردبیل، شهرک کشاورز، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی


در باره مرکز :

آشنایی با مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

 

یکی از حوزه های مدیریتی مهم معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، مرکز رشد واحدهای فناور می باشد. در این مرکز افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و طرح های نوآور و فناور می توانند مستقر شده و علاوه بر استفاده از امکانات و زیرساخت های مرکز رشد از حمایت های مختلف مرکز نیز برخوردار گردند.

 

اهداف مرکز رشد:

- بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

- ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

- کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

- ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش محور و فناور فعال در زمینه های فناوری

- بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری

- تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه در بازار

 

حمایت ها و خدمات مرکز رشد برای واحدهای فناور:

- حمایت ها و خدمات مالی و اعتباری

- خدمات فنی و تخصصی ( آزمایشگاه، کارگاه، و غیره)

- خدمات آموزشی در موضوعات مختلف مدیریتی و مهارتی

- خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف

- خدمات ارتباطی و اطلاعاتی ( اینترنت، کتابخانه ، بانک های اطلاعاتی، ژورنال های الکترونیکی و غیره )

- خدمات بازاریابی و تبلیغاتی ( در حال راه اندازی )

- حمایت های معنوی